9°C słabe opady deszczu

Zezwolenia na pracę dla Obywateli Ukrainy (wygasło)


Nasza firma znajduje się w Brodnicy (Województwo Kujawsko -Pomorskie), pomagamy w pozyskaniu zezwoleń na pracę dla Obywateli Ukrainy. Jeżeli macie Państwo braki kadrowe i zatrudniacie obcokrajowców oraz potrzebujecie Państwo pomocy formalnej, poniżej zakres czynności wykonywanych przez naszą firmę:
-zezwolenie na prace ( dla posiadających: wizę, paszport biometryczny, kartę pobytu)
-zezwolenie na pracę i pobyt czasowy (dla ubiegających się o kartę pobytu)
-zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez Cudzoziemca
-oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy, test rynku pracy i opinia Starosty
-weryfikacja i uzupełnienie braków w dokumentach, potrzebnych do legalnego przebywania w Polsce Cudzoziemca takich jak: nadanie NIP, rozliczanie PIT 11, Certyfikat Rezydencji Podatkowej
-dokumenty dodatkowe dla niektórych stanowisk pracy (kierowca krajowy i międzynarodowy): oświadczenie US-54 oraz Certyfikat Rezydencji Podatkowej dla zaświadczenia A1 z ZUS-u
-informowanie uprawnionego organu o zmianach w zatrudnieniu, nadzór nad przebiegiem procesu zezwolenia, uzupełnienie dokumentów żądanych przez uprawniony organ
- prowadzenie akt osobowych
Zapraszam do współpracy
Emploj Kinga Dolna
Tel. 608 357 154
emploj.pl@wp.pl

Dane kontaktowe

To ogłoszenie wygasło w dniu 2018-07-07 12:47:33