11°C słabe opady deszczu

System ewidencji powierzchni pól i przeprowadzania prac pomiarowych – GeoMeter S5 (wygasło)

System ewidencji powierzchni pól i przeprowadzania prac pomiarowych – GeoMeter S5
cena: 1275 PLN

Urządzenie do precyzyjnego pomiaru pól - „GPS GeoMeter S5”.

Najważniejsze możliwości urządzenia „GPS GeoMeter S5”:
pozwala przeprowadzać dokładny pomiar powierzchni i obwodu pól;
pozwala wyliczać zakres wykonanej pracy;
pozwala określać odległość między dwoma dowolnie wybranymi punktami;
pozwala wydzielić zmierzone pola na części;
pozwala tworzyć mapy pól.

Dodatkowe możliwości:
podłączenie urządzenia do komputera;
opcja zapisu map na twardym dysku komputera i tworzenie ewidencji pól;

Zalety naszego przyrządu „GPS GeoMeter S5” w porównaniu z podobnymi urządzeniami, dostępnymi na rynku ukraińskim:
„GPS GeoMeter S5” to rosyjskojęzyczny program i dlatego podczas pracy z przyrządem użytkownik nie musi orientować się w niezrozumiałych angielski terminach;
„GPS GeoMeter S5” pracuje w oparciu o metryczny system miar i dlatego nie trzeba stale przeliczać stóp i innych anglosaskich jednostek miary na metry i hektary;
Dopuszczalny błąd dokładności pomiaru — poniżej 1 metra;
„GPS GeoMeter S5” pracuje wykorzystując darmowy sygnał, co oznacza, że dokonując zakupu urządzenia pomiarowego „GPS GeoMeter S5” otrzymują Państwo sprzęt wykonujący precyzyjne pomiary, bez konieczności zakupu dodatkowych satelitarnych sygnałów korekcyjnych.

Dane kontaktowe

To ogłoszenie wygasło w dniu 2017-12-29 16:43:17