17°C bezchmurnie

Jak działa Społeczna Komisja Mieszkaniowa

Interwencje, działa Społeczna Komisja Mieszkaniowa - zdjęcie, fotografia

W zeszłym tygodniu opisywaliśmy przypadek pani Haliny Łojewskiej, która od lat czeka na wpisanie na listę osób oczekujących na mieszkanie komunalne. Nie było dla niej jasne kto i na jakiej podstawie o tym decyduje. Wnioski o przyznanie mieszkania z zasobu miasta, są opiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Wyjaśniamy czym jest to ciało i jak działa

Przed publikacją poprzedniego tekstu do prezesa Brodnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego wysłaliśmy pytania o to ile osób oczekuje na lokal z zasobów komunalnych, kto i na jakich zasadach typuje mieszkańców Brodnicy do umieszczenia na liście oczekujących.

– Na lokale z zasobu komunalnego oczekuje na dzień dzisiejszy około 260 wniosków – odpowiada prezes Jerzy Lejman. – Typowaniem osób do listy zajmuje się Społeczna Komisja Mieszkaniowa, powołana uchwałą Rady Miasta w Brodnicy. Zasady, tryb i kryteria wynajmu lokali oraz sposób i zakres prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej określone są również uchwałami rady miasta.

Społeczna Komisja Mieszkaniowa powoływana jest przez burmistrza Brodnicy. W jej skład wchodzą radni miasta, po jednym z każdego klubu. Desygnuje ich rada miejska. Prócz radnych w komisji zasiada pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownik urzędu miasta oraz przedstawiciel Brodnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Kadencja komisji trwa od momentu powołania, do końca kadencji rady miejskiej. Członkowie mogą stracić miejsce w niej gdy wygaśnie im mandat radnego, gdy złożą rezygnację, gdy odwoła ich burmistrz, a także gdy przestaną pracować, odpowiednio w MOPS, UM, lub BTBS.

Wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego trafia najpierw przed oblicze zespołu mieszkaniowego, złożonego z dwóch osób, to jest przedstawiciela miasta i pracownika BTBS. Zespół dokonuje oceny warunków bytowych i mieszkaniowych danej osoby i na tej podstawie tworzy kwestionariusz punktowy. W ten sposób dokonuje się wstępnego przesiewu wniosków. Odsiane wnioski trafiają do SKM. Komisja, na zwoływanych w miarę potrzeb posiedzeniach rozpatruje je i opiniuje. Odbywa się to w drodze głosowania jawnego, większością głosów.
W ten sposób tworzy się listę osób zakwalifikowanych do najmu na następny rok kalendarzowy. Taka lista musi być gotowa najpóźniej do 30 listopada. Wędruje ona w ręce burmistrza, który ma miesiąc na jej zatwierdzenie. Zatwierdzony dokument wieszany jest na tablicach ogłoszeniowych w urzędzie miejskim i siedzibie BTBS. Osoba, która trafiła na listę, a nie zaproponowano jej mieszkania do końca roku, znajdzie się na liście zakwalifikowanych do wynajmu w roku następnym.

Szczegółowy regulamin działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu miasta, w dziale uchwał rady miejskiej. Jest on określony uchwałą nr XXXIII/284/2013 z 8 października 2013. Zasady przyznawania mieszkań z zasobu miasta wyznacza uchwała nr XXX/276/2013 z 6 czerwca 2013, oraz poprawki w uchwale XV/112/2016 z 31 marca 2016. Przeczytać je może każdy, kto posiada dostęp do internetu i jaką taką wprawę w posługiwaniu się nim.

(epo), (magbet)
Fot: 
MOs810 (Praca własna) [CC BY-SA 3.0 pl (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)], Wikimedia
Commons

Jak działa Społeczna Komisja Mieszkaniowa komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się