4°C rozproszone chmury

Bezrobocie spada - rozmowa z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy

Urzędy, Bezrobocie spada rozmowa dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy Brodnicy - zdjęcie, fotografia

O brodnickim rynku pracy rozmawiamy z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy Adamem Lewickim

– Według najnowszych danych GUS bezrobocie w naszym kraju kształtuje się na poziomie 8,2 proc. Ile obecnie wynosi stopa bezrobocia w powiecie brodnickim?

– Stopa bezrobocia dla powiatu brodnickiego w końcu grudnia 2016r. wyniosła 10% i w porównaniu do grudnia 2015r. była niższa o 1,6 pkt. proc. Analogicznie w tym samym okresie zarówno w Polsce jak i w województwie kujawsko – pomorskim wskaźnik stopy bezrobocia zmalał i wyniósł odpowiednio 8,3% i 12,1%.

– Zarejestrowane osoby to najczęściej…

– Zarejestrowane osoby bezrobotne to najczęściej: kobiety, długotrwale bezrobotni, zamieszali na wsi, bez kwalifikacji zawodowych.

– Osób z jakimi kwalifikacjami najczęściej poszukują brodniccy pracodawcy za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy?

– Brodniccy pracodawcy najczęściej poszukują osób z kwalifikacjami w zawodzach: operator koparko-ładowarki, kierowca kat. C+E, elektryk, spawacz, ślusarz, lakiernik, operator maszyn wtryskowych. Od kandydatów w ww. zawodach oczekiwane jest wykształcenie kierunkowe, aktualne uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe.

– Na jakie wsparcie może liczyć osoba bezrobotna rozpoczynająca działalność gospodarczą?

– Osoba bezrobotna zainteresowana rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej może liczyć na wsparcie PUP w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności
przeciętnie w wysokości do 15 000 zł.

– Czy wspomniana forma pomocy cieszy się zainteresowaniem?

– Wyżej wymieniona forma wsparcia cieszy się zainteresowaniem osób bezrobotnych.

– W opinii wielu osób, w tym także kontrolerów NIK – staże, szkolenia czy prace interwencyjne w niewielkim stopniu pomagają bezrobotnym w znalezieniu pracy.

– Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy nie dysponuje danymi dotyczącymi opinii kontrolerów NIK w odniesieniu do staży, szkoleń, prac interwencyjnych i ich niewielkiego wpływu na pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy. Dlatego też nie możemy się ustosunkować do powyższego stwierdzenia. Kontrole przeprowadzone przez tą instytucję w PUP Brodnica nie potwierdziły tak postawionej tezy.

– Rośnie liczba pracujących w Polsce Ukraińców. Czy pracownicy zza wschodniej granicy znajdują zatrudnienie również w brodnickich firmach?

– Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy nie prowadzi statystyk dotyczących zatrudnionych w powiecie brodnickim Ukraińców. Tutejszy Urząd jedynie rejestruje oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. W 2016r. zarejestrowano 201 oświadczeń.

– Funkcjonowanie urzędów pracy ostro skomentował również poseł Marek Jakubiak (Kukiz 15). Jego zdaniem „urzędy pracy, to jest taki szalony trochę pomysł, to są urzędy, które kreują pracą poprzez zatrudnianie urzędników”. „Jako pracodawca wiem, że rzadko kiedy korzystam z tych urzędów pracy, bo wiem, że one czasami nie przystają do roli” – ocenił poseł.

– Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy nie czuje się upoważniony do recenzowania wypowiedzi parlamentarzystów.

– Swego czasu powstał nawet pomysł, by aktywizację bezrobotnych przejęły prywatne Agencje Pośrednictwa Pracy.

– Uważam, że prywatne Agencje Pośrednictwa Pracy pracując często z innym klientem niż Urzędy Pracy, są cennym uzupełnieniem systemu Publicznych Służb Zatrudnienia.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał
Adam Wojtalewicz
fot. internet

urzędu pracy w brodnicy - komentarze opinie

  • gość 2017-02-09 12:12:01

    hahah bezrobotnosc spada bo lubie wyjezdzaja za chlebem za granice

Dodajesz jako: Zaloguj się